covid-19 maatregelen

COVID-19 maatregelen


Naar aanleiding van de nieuwe overheidsmaatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, voor het welzijn, de gezondheid en veiligheid van iedereen te waarborgen, zijn wij open mits naleving van alle van kracht zijnde maatregelen.


Dringende herstellingen en plaatsingen;
 Maak uw afspraak via email, de contactpagina op onze website,  bel ons op het volgende nummer 080096228- of  

Eric Spannenburg rechtstreeks op 04763042 80 


Bestellen van sleutels kan op de gebruikelijke mannier, mits het bezorgen van een foto van uw certificaatkaart en het aantal sleutels dat u wenst te bestellen, wij bezorgen u dan een aankoopprijs BTW en verzendkosten inbegrepen. Na betaling zullen we overgaan tot bestelling bij de fabrikant.

Fysiek de toonzaal bezoeken is mogelijk na afspraak.


Alvast dank voor uw begrip!


Het MetaSafe team